MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, använder Youtube för att lära människor hur de ska agera vid brand

Nu har MSB en egen kanal på Youtube. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har valt att använda Youtube för att få så stor spridning som möjligt på filmer som syftar till att förebygga olyckor.

MSB har producerat två filmer om hur människor bör agera vid bränder i bostäder, både flerfamiljshus och villor. Filmerna kommer under 2010 att översättas till flera språk och spridas i föreningar där invandrare är aktiva..

-Svenska myndigheter behöver bli bättre på att kommunicera med medborgare på platser där medborgarna finns och även på sociala medier som Youtube. Vi behöver bli mycket bättre på det här sättet att kommunicera och det här är en början, säger Marcus Årskog som arbetar med kommunikation till allmänheten på Enheten för den enskildes säkerhet vid MSB.

-Vi har också producerat en ”snackis”, en ganska magstark film som ska få ungdomar att tänka till innan de använder fyrverkerier som innehåller farliga explosiva ämnen. Trots åldergränsen, är nästan häften av dem som skadas under 18 år, säger Marcus Årskog.

-Vi vill skapa en dialog med privatpersoner, så de begriper vad vi vill säga. Det är inte myndigheten, utan allmänheten som bestämmer vad som är relevant. Försöker vi bestämma åt dem, vänder de oss lätt ryggen, säger Marcus Årskog.

Filmerna är ett led i arbetet med det regeringsuppdrag som myndigheten nyligen har fått. Uppdraget innebär att MSB tillsammans med berörda aktörer ska utarbeta en nationell strategi för att förstärka brandskyddet för enskilda.

Se filmerna på You Tube »